Susanna Lindmark

Komposition - Körworkshops - Kreativt ledarskap
 

 "Märk hur en sträng" i nybearbetning sjungs på GöteborgsOperans Barn- och Ungdomskörers  10-årsjubileum den 18 maj 2019.

"We can Fly" -  Specialkomponerad Themesong för European Choir Games i Göteborg 3-10 /8 2019 som Susanna skrivit på beställning av Marit Zetterström på Körcentrum Väst

Uruppförande av "The Travelers Tale" med NorrlandsOperans Symfoniorkester den 3 maj 2019.
 

Gör som körer i bl a Örebro med omnejd, Stockholms Stift, och Luleå Stift gjort i år!
Låt Din kör inspireras - boka en inspirationsworkshop med Susanna! Varje individ blir synlig och får plats att blomma inom ramen för körklangen.
Med sceniskt uttryck, enkla koreografier, röstutveckling och improvisation får kören en vitaminkick av  musik från jordens olika hörn - till och med jojk.

 

På det Nationella Musikmötet för alla regionala musikorganistioner i Sverige i Kulturens hus i Luleå den 6 maj höll Susanna föreläsningen " Kören som Växthus  - eller Får man vara ful och dålig?" 
I denna föreläsning delar Susanna  med sig av sina tankar och erfarenheter kring ledarskap, vikten av att hitta sitt varför och hur man skapar ett accepterande klimat som stärker varje individ att bli sitt bästa jag.
Söker ni nya infallsvinklar i arbetsgruppen? Vill ni gå utanför boxen för att bygga ett gott klimat där det är OK att prova och lära? Boka en workshop el föreläsning!

Här tar du fram en bild med kompassen i mitten och de olika benen fördelade runt om.

Aktivitetskalender

Havskänning. Branta berg. Vajande strandråg. Frihet. Stillhet. Musik från hjärtat.
SCAUR.

Arctic Light är en färgstark scenisk vokalensemble för unga tjejer i Norrbotten, som med nyfikenhet utforskar nya rum för körsången och skapar upplevelser för flera sinnen. 

"Mitt syfte med kören är att bygga ett växthus för unga tjejer där de stärker sin identitet inifrån genom kreativa processer."

Vad betyder Zaga Zing?

Zaga Zing är titeln på en sång som Susanna skrev 2005, där zaga zing kan stå för myggens surrande på hjortronmyren, men också för det som sker mellan raderna, det omätbara som är svårt att ta på , men som är en så viktig del av livet: samarbete, personlig utveckling, möten, berikande upplevelser som förvandlar oss.

Myggornas surr kan också vara en vision, en tanke eller idé som väntar på att realiseras och liksom inte ger sig, den hänger kvar och ger sig till känna tills man tar tag i den och använder sin kreativitet och handlingskraft för att förverkliga den.


Midnattssol över hjortronmyr
Dag som randas och natt som gryr
Himmel högre än bergets kam
Ljus och mörker hand i hand
 
Sången om ljuset spelar på himlen
jorden som doftar ångande varm
Eld över vatten jord under himlen
Möt mig i natten ligg på min arm
 
Sol och måne himmelsk lek
Jakt och längtan lust och svek
Sommarnatt som liknar dag
här är du och här är jag

 

Zaga Zing