Kompositionsbeställning/kreativa projekt

Vill Du beställa musik av Susanna?

Susanna komponerar musik (och även text) speciellt till Din kör, eller till ett speciellt tillfälle utifrån Dina önskemål om svårighetsgrad, sättning, textinnehåll m.m.

Kanske kören vill vara med i den kreativa processen kring texten? Susanna gör även kreativa projekt kring själva kompositionen där hon i workshopform arbetar med skrivandeprocesser i kören för att grundmaterialet i texten ska komma från körens egna sångare.
 
För mer information och prisuppgift kontakta Susanna:
073-06 55 430

Susanna Lindmark kompositionsbeställning