Körinspiration & teambuildande workshops

Inspirationsworkshops för körer, körledare, kyrkomusiker

Längtar Du efter nya idéer och inspiration för din kör?

Boka en Inspirationsworkshop där  Susannas  musik, metoder och  övningar i improvisation, kommunikation och sceniskt uttryck ger ny energi för både dig som ledare och körer i olika åldrar och på alla nivåer!

Musikaliska influenser från olika delar av världen -
Här blandas jojk med musik från Filippinerna,  
Mellan Östern  och mycket däremellan!
Och resan startar där just Din kör befinner sig.

Workshopen stärker både gruppen och varje enskild person vad gäller t ex mod, kommunikation, samarbete, initiativkraft och kreativitet!
Lustfyllt, konkret och energiboostande!

Susanna är en efterfrågad workshopledare och tar regelbundet inspirationsuppdrag  för körledare och körer av alla slag i  bl a. Sverige, Finland, Tyskland, Turkiet och Indonesien.
Under 2016 och 2017 har hon bl a arbetat med t ex Adolf Fredriks Flickkör, AF Musikklasser, Stockholm, Ungdomskörer i Stockholms Stift,  och nu senast ett 40-tal körledare på Island.


För mer information och prisuppgift
kontakta Susanna:

073-06 55 430

Susanna Lindmark workshops för körer, körledare och kyrkomusiker

Workshops för arbetsgrupper och ledare

Out of the box - Öppna upp för kreativitet!

Kreativitet behövs i alla branscher, i alla åldrar och på alla nivåer. Förmågan att tänka utanför boxen, hitta nya lösningar på gamla problem och bli lite smartare och lite gladare. Tillsammans. Att gå utanför boxen kan vara skillnaden på att vara bra eller enastående.

I Susannas  kreativa inspirationsworkshops för arbetsgrupper/företag utvecklas förmågor som mod, initiativkraft, ansvarstagande, samarbete och kreativitet under avspända och glädjefyllda former. För mer information och prisuppgift
kontakta Susanna:

073-06 55 430

Influensavaccin för spruträdda - Boosta ditt team! 
 

Vill Du öka hälsan och välmåendet i din personalgrupp? 

Bygga ditt team löpande med kreativa processer eller starta året med en riktig vitaminkick-off?

All forskning är enig - sång och kreativa processer gör människor friskare, gladare och smartare!

Med lekfulla övningar, kreativitet,  och smittande energi svetsar Susannas kreativa teambuildande metoder samman gruppen och lyfter styrkan i våra olikheter.
Inga förkunskaper krävs!

För mer information och prisuppgift
kontakta Susanna:

073-06 55 430